Một số hoạt động của trẻ tại trường Mầm non

Tháng Tư 27, 2019 4:09 chiều

Sequence 225.00_12_24_13.Still023

Sequence 225.00_12_36_17.Still025

Sequence 225.00_12_51_12.Still026

Sequence 225.00_12_54_24.Still027

Sequence 225.00_13_02_09.Still028

Sequence 225.00_13_12_19.Still030

Sequence 225.00_14_11_04.Still033

Sequence 225.00_16_17_07.Still037

Sequence 225.00_16_24_05.Still036

Sequence 225.00_16_37_15.Still038

Sequence 225.00_22_30_02.Still041

Sequence 225.00_23_06_11.Still042

Sequence 225.00_23_44_16.Still045

Sequence 225.00_33_48_00.Still055

Sequence 225.00_34_29_22.Still057