Một số hình ảnh lễ đón bằng công nhận Trường Mầm non đạt Chuẩn Quốc gia và chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp – an toàn

Tháng Tư 27, 2019 4:01 chiều

HÌnh ảnh lễ đón bằng công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia và Chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn

20190326_100520

20190326_100531

20190326_100545