Thông báo

Tháng Hai 7, 2020 4:15 chiều

Thực hiện công văn số 40/UBND-VP7 của UBND tỉnh Nam Định về việc tiếp tục cho trẻ em, học sinh, sinh viên tạm thời nghr học để phòng, chống dịch do virus NCoV gây ra. Trường Mầm non Mỹ Phúc thông báo cho các con hoc sinh nghỉ từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 16/02/2020 để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống, ngăn ngừa dịch bệnh. Trong thời gian các con nghỉ học ở nhà các bậc phụ huynh áp dụng các biện pháp ngăn ngừa virus corona mà bộ y tế đã khuyến cáo để phòng ngừa dịch bệnh cho con em mình, đồng thời thường xuyên theo dõi các thông báo của nhà trường. Trong trường hợp các con có biểu hiện nghi ngờ bị nhiễm bệnh thì phụ huynh vui lòng thông báo cho giáo viên chủ nhiệm để nhà trường nắm bắt được thông tin.
Nhà trường chân thành cảm ơn!
BGH TRƯỜNG MẦM NON MỸ PHÚC