Công tác xã hội hóa giáo dục của Trường Mầm non Mỹ Phúc

Tháng Năm 22, 2019 3:07 chiều

DANH SÁCH
TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ TRƯỜNG MẦM NON MỸ PHÚC
XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA
NĂM HỌC 2017 – 2018
“( Tu sửa CSVC, vẽ tranh tường 2 khu, mua sắm trang thiết bị đồ dùng,
đồ chơi , làm mái tôn sân chơi 2 khu…..)”
STT Tên Địa chỉ Số tiền ( đ) Hiện vật Ghi chú
1 Bà Trần Thị Lanh Vạn khoảnh 5.000.000
2 Ông Đặng Huy Phẩm Bảo Lộc Tặng làm mái tôn khu B trị giá: 47.670.000đ
3 Bà Đỗ Thị Vân Văn Hưng 3.000.000
4 Ông Trần Văn Ánh Bảo Lộc 500.000
5 Cô Trần Thị Tĩnh Giáo viên 1.000.000
6 Ông Trần Văn Thọ Đàm Thanh 5.000.000
7 Ông Trần Ngọc Phách Lựu Phố 500.000
8 Cô Trần Thị Én Giáo viên 500.000
9 GĐ Anh chị Ly – Hai Bảo Lộc 500.000
10 Ông Đặng Huy Long Bảo Lộc 200.000
11 Ông Trần Đức Vịnh Tam Đoài 500.000
12 Nguyễn Thị Định TP Nam Định 500.000
13 Bà Trần Thị Bút Cấp tiến 1 200.000
14 Ông Đặng Huy Chữ Bảo Lộc 500.000
15 Ông Trần Văn Dũng TP Nam Định 2.000.000
16 Ông Đặng Hải Long Bảo Lộc 500.000
17 Ông Đặng Huy Vịnh Bảo Lộc 300.000
18 Ông Đặng Huy Hiểu Bảo Lộc 100.000
19 Ông Đặng Huy Long Bảo Lộc 200.000
20 Ông Trần Đức Chỉnh Bảo Lộc 1.000.000
21 Bà Đào Mai Nguyên TP. Nam Định 1.000.000
22 Cô Trần Thị Lệ Giáo viên 1.000.000
23 Bà Trần Thị Thắm Bảo lộc 200.000
24 Cô Trần Thị Thùy Giáo viên 2.000.000
25 Cô Bùi Thị Duyên Giáo viên 1.000.000
26 Ông Trần Văn Trọng Lựu Phố 600.000
27 Bà Trần Thị Hương ( Long) Bảo Lộc 500.000
28 Sư thầy Thích Đàm Huệ Chùa Lốc 3.000.000
29 Ông Trần Nghĩa Thái Thôn Lốc 1.000.000
30 Bà Bùi Thị Xuân ( Trường) Bảo lộc 200.000
31 Anh Trần Trọng Hiếu Bảo Lộc 1.000.000
32 Cô Trần Thị Thanh Mai Giáo viên 1.000.000
33 Anh Trần Viết Hóa Lựu Phố 500.000
34 Chị Trần Thị Hải Bảo lộc 200.000
35 Cô Trần Thị Thu Hằng Giáo viên 500.000
36 Anh Trần Quốc Hoàn Thôn Hóp 1.000.000
37 Anh Trần Đức Quang Thôn Hóp 500.000
38 Cô Trần Thị Thu Giáo viên 500.000
39 Gia đình anh Trần Văn Lực Lựu Phố 2.000.000
40 Gia đình anh Trần Văn Ty Vạn Khảnh 500.000
41 GĐ ông Trần Trọng Sinh Bảo lộc 300.000
42 Cô Trần Thị Nhung Bảo Lộc 500.000
43 Ông Lương Anh Văn Tam Đoài 2.000.000
44 GĐ Anh chị Hằng- Quyết Lựu Phố 1.000.000
45 Cô Trần Thị Cúc Mỹ Trung 500.000
46 Đại lý gas Nhật Tân Cấp Tiến 1 500.000
47 Cô Trần Thị Loan Vạn khoảnh 1.000.000
48 GĐ anh Trần Đình Trọng Cấp Tiến 2 1.000.000
49 Cô Trần Thị Là Bồi Đông 500.000
50 Cô Đặng Thị Nhung Thôn La 500.000
51 Cô Lương Thị Thơm Lựu Phố 1.000.000
52 Cô Trần Thị Xuyên Bảo Lộc 500.000
53 Cô Trần Thị Quyên Bảo Lộc 500.000
54 Cô Trần Thị Thanh Hoa Tam Đông 500.000
55 Cô Trần Thị Huệ Mỹ Tiến 500.000
56 Cô Lê Thị Hoa Lộc Vượng 500.000
57 Cô Bùi Thị Na Tam Đoài 500.000
58 Bà Chua Thôn La 100.000
59 Ông Trần Văn San Thôn La 200.000
60 Bà Nguyễn Thị Phương Liễn Nha 500.000
61 Cô Bùi Thị Lệ Thủy Tam Đoài 500.000
62 Cô Bùi Thị Tính Bồi Tây 500.000
63 Cô Bùi Thị Hương Cấp Tiến 1 500.000
64 Cô Đặng Hải Linh Yến Bảo Lộc 500.000
65 Cô Mai Thị Hằng Bồi Tây 500.000
66 Cô Bùi Thị Phương Bồi Tây 500.000
67 Cô Trần Thị Thu Trang Cấp Tiến 1 500.000
68 Cô Trần Thị Huyền Bảo Lộc 500.000
69 Cô Trần Thị Hữu Thanh Cấp Tiến 1 500.000
70 Phụ huynh Trần Viết Truyền Cấp Tiến 2 500.000
71 Ông Trần Ngọc Tuyến Thôn Lốc 200.000
72 Công Ty TNHH Dịch vụ Y dược An Nhiên 60.000.000
73 Cô Trần Thị Hồng Vạn khoảnh 500.000
74 Chị Trần Thị Hồng Cấp tiến 2 200.000
75 Cô Mai Thị Cúc Lựu Phố 500.000
76 Cô Phạm Lan Anh Mỹ Thành 1.000.000
77 Gia đình Anh Năng Hóp 500.000
78 Lớp 5 A1 3.100.000
79 Hội cha mẹ học sinh toàn trường 10.000.000
80 Ông Trần Trung Chiều Lựu Phố 2 cây sao đen
81 Công ty thiết bị giáo dục Thành Chung – Hà Nội 8 giá để giầy dép các cháu
82 Lớp 5A5 + 5A4 + 4 A4 2.450.000
83 Lớp 4A3 500.000
84 Lớp 3 A1 500.000
85 Lớp 5A3 1.300.000
86 Nhóm NTA1 1.450.000
87 Ông Trần Đình Giao Văn Hưng 10.000.000
88 Chị Trần Thị Nga CHLB Đức 2.000.000
89 Ông Trần Trọng Du Bồi Tây 1.000.000
90 Chị Bùi Thị Mơ Bồi Tây 1.000.000
91 Lớp 5A2 1.400.000
Tổng tiền mặt 155.400.000
Tổng tiền bằng chữ: ( Một trăm năm mươi lăm triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn)
NĂM HỌC 2018 – 2019

STT Tên Địa chỉ Số tiền ( đ) Hiện vật Ghi chú
1 Ông Trần Đức Vũ Bảo Lộc 500.000
2 Ông Đặng Huy Dược Bảo Lộc 200.000
3 Ông bà Từ Hợp Bảo Lộc 5.000.000 “01 cây Bưởi trị giá
2.000.000đ”
4 Ông Trường – Thêu Bảo Lộc 500.000
5 Anh Lương Anh Văn Tam Đoài 1.000.000
6 Nhân dân thôn Bảo Lộc Bảo Lộc 5.000.000
7 Công ty An Nhiên Bồi Tây 30.000.000
11 Ông Đặng Huy Quyết Bảo Lộc 3.000.000
12 Ông Đặng Huy Hoạt Bảo Lộc 300.000
13 Ông Đặng Huy Long Bảo Lộc 500.000
18 Ông Đặng Huy Thành Bảo Lộc 500.000

BAN TIẾP NHẬN XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC